Teza e bashkangjitur me pergjigjet e provimit te pranimit te Shkolles Pasuniversitare

Lista e studenteve fitues per Shkollen Pasuniversitare

Sipas rregullores jane dy etapa pranimi:
a) pranim paraprak me shumice votash nga anetaret e bordit te shkolles pasuniversitare
b) provim pranimi (datat e provimit do te publikohen ne kete faqe)

Kriteret e pranimit ne Shkollen Pasuniversitare ne Universitetin e Vlores