Mbledhje te Bordit Drejtues te Shkolles Pasuniversitare: