Formularet:

Formular i Emerimit te Komisionit te Tezes
Formular i Raportit per Mbrojtjen e Tezes
Aplikim per largim te perkohshem
Aplikim per te hyre ne provimin oral per PhD
Aplikim per provim te pergjithshem kualifikues
Raport per provimin oral