DIPLOMA :

  1. “Navigator per Anijet Civile”
  2. “Navigacion dhe Peshkim detar”