Studentet qe kerkojne te ri-pranohen ne Universitetin e Vlores duhet te aplikojne online ne kete link: Aplikoni


Procedura e ri-pranimeve ose studenteve qe nuk kane email:

Zyra e rregjistrimit nxjerr gjithe rekordin akademik te ish-studentit nga rregjistrat e vjeter (notat, numrin e amzes, etj) dhe:

  1. krijon email per kete student
  2. hedh gjith notat e ketij studenti ne SIUV
  3. komunikon me studentin per te ardhur ne zyren e regjistrimit dhe per te marre paswordin
  4. dhenia e passwordit behet vetem nepermjet nje forme te vlefshme identifikimi(pashaporte/karte identiteti).