UV TECHNOLOGY CENTER                                                                              

Kurset

E Drejta e Falimentit
E Drejta e Falimentit është tërësia e normave juridike që ka për qëllim të vendosi rregulla të njëjta të detyrueshme dhe të barabarta për shlyerjen e detyrimeve të debitorëve në një procedurë falimentimi.
Procedura e falimentimit ka qëllim të shlyejë, në mënyrë kolektive, detyrimet e debitorit nëpërmjet likuidimit të të gjitha pasurive të tij dhe shpërndarjes së të ardhurave, ose, në rastin e një plani riorganizimi, nëpërmjet arritjes së një marrëveshjeje tjetër, me synim kryesor ruajtjen e veprimtarisë së tij. Me shume...


E Drejta Tregtare
E Drejta Tregtare është degë e së drejtës civile. Ajo përfshin tërësinë e normave juridike që rregullojnë pozitën juridike të subjekteve tregtare (persona fizikë/shoqëri tregtare), mënyrën e organizimit të tyre dhe marrëdhëniet midis tyre dhe subjekteve të tjera. Me shume...


E Drejta Bankare
E drejta bankare është ajo degë e së drejtës, e cila përcakton dhe rregullon marrëdhëniet e bankës si subjekt aktiv dhe pasiv të së drejtës në marrëdhëniet juridike. Me shume...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Lidhje

Njoftime

Duke filluar nga data 15 Shtator UV Technology Center do te ofroje kurse ne lendet:


1.E Drejta Tregtare

2.E Drejta Bankare

3.E Drejta e Falimentit

 

Te gjithe te interesuarit te kontaktojne: [email protected]

 

Ju faleminderit!

 

more