UV TECHNOLOGY CENTER                                                                              

Shërbimet e ofruara:    1.Vlerësimit e ideve dhe feedback,
    2.Gjetjen e programeve te financimit qeveritare ose te jashtme per perkthimin e ideve ne aplikim praktikë
    3.Kërkim, krijim dhe vlerësim i teknologjive te reja,
    4.Zgjerimi i rrjetit për të përshpejtuar inovacionet dhe zhvillimit të teknologjisë në hap me kërkesat tregtare
    5.Asistenca teknike për bizneset në arritjen e përdorimit efikas të teknologjive të tyre përkatëse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Lidhje

Njoftime

Duke filluar nga data 15 Shtator UV Technology Center do te ofroje kurse ne lendet:


1.E Drejta Tregtare

2.E Drejta Bankare

3.E Drejta e Falimentit

 

Te gjithe te interesuarit te kontaktojne: [email protected]

 

Ju faleminderit!

 

more