Njoftime:

Konferenca e 39 e EUCEN

Konferencat e ardhshme:

Qendra e të Mësuarit Gjatë Gjithë Jetës pranë Universitetit të Vlorës nis zhvillimin e kurseve verore. Të gjitha kurset do të shoqërohen me Çertifikata nga Universiteti i Vlorës, po aq të njohura sa edhe diplomat. Modalitetet e sakta të regjistrimit jepen në ditët në vijim.
Për sezonin e Verës, LLLC ofron një numër të kufizuar kursesh në të tre llojet e programeve. Ngarkesa javore është 6 orë/javë.

Kurset e ofruara ne Sezonin e Veres (Korrik – Gusht 2010: 7 javë).

Sherbime:

 

Lidhje me Interes:

Te reja:

Qendra e të Mësuarit Gjatë Gjithë Jetës pranë Universitetit të Vlorës nis zhvillimin e kurseve verore.