Rreth nesh:

Historik
Rendesia e Lifelong Learning
Kompetencat kryesore dhe 10 perfitimet kryesore te Lifelong Learning 
Programi i Lifelong Learning 2007-2013
EUCEN

 

Sherbime:

 

Lidhje me Interes:

Te reja:

Qendra e të Mësuarit Gjatë Gjithë Jetës pranë Universitetit të Vlorës nis zhvillimin e kurseve verore.