Zyra e Finances ofron keto sherbime:

Lista e dokumentave per rimbursimin e shpenzimeve te udhetimeve jashte shtetit:

Dokumentat para nisjes me sherbim:

  1. Ftesa e pales pritese
  2. Autorizim nga Dekani i Fakultetit
  3. Autorizim nga Zv/ Rektori
  4. Urdher Sherbimi

Pas perfundimit te sherbimit punonjesi i derguar me sherbim duhet te sjelle keto dokumenta:

  1. Bileta e udhetimit dhe boarding pass
  2. Faturat per shpenzimet e akomodimit
  3. Faturat e transportit per ne destinacion (urban, tren, taksi)
  4. Takse regjistrimi (nese ka)
  5. Raportim mbi aktivitetin e udhetimit

Dhe te gjitha faturat e tjera te shpenzimeve te cilat jane perfshire ne urdher pagesen perkatese

Shenim: Te gjitha dokumentat e mesiperme duhet te paraqiten prane punonjeses Valbona Zeqaj, Zyra e Finances ([email protected])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6 Zyra e Studentit


5 Zyra Akademike
4 Zyra e Marketingut
3 Zyra IR
2 Zyra IT
1Zyra e Rregjistrimit
Copyright © 2010 Universiteti i Vlores