Njoftime:

Njoftohen te gjithe studentet e Univeristetit te Vlores qe vazhdojne
studimet ne vitin shkollor 2009-2010 ne sistemin Me kohe te pjeseshme
dhe qe kane Statusin e te Perndjekurit Politik se duhet te bejne sa me shpejt 
pagesen e tarifes shkollore prane Tirana Bank pasi kjo kategori nuk perjashtohet
nga pagesa per vitin 2009-2010.

 

 

 

 

 

 

 

 


6 Zyra e Studentit


5 Zyra Akademike
4 Zyra e Marketingut
3 Zyra IR
2 Zyra IT
1Zyra e Rregjistrimit
Copyright © 2010 Universiteti i Vlores