Takim orientimi

 

Te gjitha departamentet e UV-se do te zhvillojne disa takime orientimi me studentet e rinj.
Kjo per te qartesuar disa gjera me rregjistrimet si edhe per te sqaruar programet akademike.
Me poshte eshte orari i takimeve sipas departamenteve:

 • Matematike, Ora: 10:00 - 11:00,  Salla  C 102, Dt. 27/09/2010
 • Matematike- Financa, Ora: 11:00 - 12:00, Salla  C 102,  Dt. 27/09/2010
 • Aktuaristika, Ora: 14:00 - 15:00, Salla  C102, Dt. 27/09/2010
 • Biznesi, Ora: 10:00, Salla   A 200, Dt. 27/09/2010
 • Gjuhe - Letersi, Ora: 09:30 - 12:00, Salla  B 307, Dt. 27/09/2010
 • Ing. Eelektrike, Ora: 14:00 - 15:00, Salla  C 101, Dt. 27/09/2010
 • Fizika, Ora: 11:00, Salla  C 401, Dt. 28/09/2010
 • Gjuhet e huaja, Ora: 10:00 - 11:00, Salla  A 100, Dt. 29/09/2010
 • Drejtesi, Ora: 10:00, Salla  B 404, Dt. 29/09/2010
 • Biologji, Ora: 10:00, Salla  C 100, Dt. 29/09/2010
 • Kimi , Ora: 10:00, Salla C 106 , Dt. 28/09/2010
 • Financa, Ora: 10:00, Salla  A 100, Dt. 27/09/2010
 • Infermieri, Ora: 10:00, Salla  D 106, Dt. 28/09/2010
 • Shkencat Ekonomike, Ora: 12:00, Salla  A 200, Dt. 27/09/2010
 • Shkencat e Edukimit, Ora: 10:00, Salla B 404, Dt. 27/09/2010
 • Ing.Mekanike, Ora: 10:00, Salla C 101, Dt. 27/09/2010
 • Ing.Navigacioni, Ora: 10:00, Salla C 204, Dt. 29/09/2010
 • Departamenti i Shkencave Kompjuterike, Ora 09:00-10:00, Salla C310, Dt. 5/10/2010 dhe 6/10/2010