Untitled Document

Lende te reja per simestrin Pranvere 2010:

MTH 321 - Mathematical Finance

MTH 412 - Gjenetika

STAT 363 - Statistike e aplikuar I

MAT 390 - Teori kodeshĀ 

MAT 340 - Kombinatorika

CIV 310 - Analize e avancuar e strukturave

CIV 320 - Strukturat e celikut

CIV 325 - Strukturat e betonit

ECE 316 - Circuits and systems

ECN 371 - Analiza e Modeleve Ekonometrike (ECN 170, ECN 171, MAT 226)