Administrata e UV

Zëvendës-Rektori: Ervin Ruci
Email: [email protected]
Tel:+355 33 22 4952

Kancelar: Mimoza Xheladini
Email: [email protected]

Drejtor i Kërkimit Shkencor: Engjell Licaj
Email: [email protected]

Zyra e Burimeve Njerëzore: Ermira Sharra
Email: [email protected]

Zyra Akademike: Odise Caci
Email:
[email protected]

Zyra e Rregjistrimit: Aulona Mustafaraj
Email: [email protected]


Zyra e Informimit të Studentëve: Alberta Breshani
Email: [email protected]


Senati:

 • T. Shaska (kryetar)
 • A. Qarri
 • B. Shkurtaj
 • M. Gjoleka
 • A. Trushaj
 • E. Licaj
 • S. Caushi
 • P. Kotorri
 • M. Shehu
 • V. Kasemi
 • A. Meli
 • L. Gusha
 • P.Resulaj
 • D. Ilia
 • N.Merkuri

Këshillët e profesorave ne UV:

Fakulteti i Shkencave Teknike:

 • Prof.Spiro Caushi,kryetar
 • Prof.Tanush Shaska
 • Prof.Artur Elezi
 • Prof.Bilal Shkurtaj
 • Prof.Niko Thomo
 • Prof.Dritan Spahiu
 • Prof.Koco Dollani
 • Prof.Halil Sykja

Fakulteti i Shkencave Humane:

 • Prof.Tanush Shaska(kryetar)
 • Prof.Spiro Caushi
 • Prof.Bilal Shkurtaj
 • Prof. Bardhosh Gace
 • Prof. Shezai Rrokaj
 • Prof. Bektash Mema
 • Prof. Mersin Shenaj

Fakulteti i Ekonomisë dhe Drejtësisë:

 • Prof.Bilal Shkurtaj
 • Prof.Arben Malaj
 • Prof.Dritan Spahiu
 • Prof.Spiro Caushi
 • Prof.Tanush Shaska
 • Prof.Mersin Shena
 • Prof.Albert Qarri